Verbouw en uitbreiding woning Luttelgeest (2010)

Zonder afbreuk te willen doen aan de welstandseisen t.a.v. de bestaande ‘polderwoning’ in Luttelgeest, is een ontwerp gemaakt voor het vergroten van de woning. De vorm van de uitbreiding is een afgeleide van de bestaande woning. Het materiaalgebruik is juist het tegenovergestelde. Baksteen gevels versus Houten gevels. Houten witte kozijnen versus aluminium kozijnen in de kleur antraciet. Een gegolfde oranje dakpan versus een vlakke antraciet kleurige dakpan. Daardoor is een heldere scheidslijn gecreëerd tussen bestaand en nieuw. Het bestaande en het nieuwe gedeelte is bovendien gescheiden door een glazen verbindingsdeel, waardoor de verschillende componenten visueel van elkaar losgekoppeld zijn. Zie doorsnede tekening.