Zorg en Wonen

Ontwerp zelfstandige wooneenheden, IJsselmuiden (2014)
Renovatie herinrichting woonvorm, Oldeberkoop (2008/09)
Begeleid wonen, Haulerwijk (2009)
Nieuwbouw wooneenheden, Emmeloord (2004)