Over ons

Ynze Haitsma is na zijn studie HTS bouwkunde (1986) bij meerdere bouwbedrijven en toeleveranciers werkzaam geweest als werkvoorbereider, tekenaar en calculator. Tijdens zijn werkzaamheden heeft hij ervaren, dat een heldere en duidelijke bouwtekening bijdraagt aan een goede voorbereiding en uitvoering van een project. Dit heeft hem gemotiveerd om in 1997 een eigen bouwkundig adviesbureau te beginnen. Door middel van de aanschaf van het 3D tekenprogramma Allplan, heeft hij sindsdien meerdere architecten en bouwbedrijven van dienst kunnen zijn. Vanaf 2015 is het adviesbureau gevestigd in de provincie Groningen en voornamelijk actief in het aardbevingsgebied.

AARDBEVINGEN:

Ynze Haitsma adviseert u bij het veiliger maken van bestaande gebouwen en bij aan- en verbouwplannen in het aardbevingsgebied. Bij een zware aardbeving kan een pand/woning zwaar beschadigd raken en nadien onbruikbaar/onbewoonbaar worden verklaard. Ook wanneer blijkt dat volgens de nieuwste inzichten (lees; lager te verwachten seismische belasting), geen versterking meer nodig blijkt te zijn. De gebouwen in Nederland worden volgens de NPR9998 beschouwd op de grenstoestand ‘Near Collapse’ (Bijna instorten), waarbij mensen in- en in de directe nabijheid van het pand tijdig het pand moeten kunnen verlaten. In het ergste geval is na die zware beving het pand zodanig beschadigd dat het herbouwd moet worden. Door het treffen van vaak eenvoudige (pragmatische) maatregelen, kan extreme schade bij bevingen worden beperkt en het veiligheidsniveau in- en om gebouwen worden verhoogd. Nadere informatie vindt u binnenkort op onze website .

Ynze Haitsma kan door zijn jarenlange ervaring in de Bouw en als inwoner van de provincie Groningen (Sint Annen), u vanaf de start t/m de oplevering, begeleiden bij de uitvoering van het versterkingsadvies. U kunt de voorkeur voor ons bureau opgeven via de website van de NCG; https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/eigenaar/regelingen-en-subsidies/subsidie-bouwadviseur

Ynze Haitsma is vanaf medio 2021 onafhankelijk herbeoordelingsadviseur voor de Nationaal Coördinator Groningen. Eigenaren van panden met een eerder versterkingsadvies kunnen een keuze maken tussen het huidige advies of een herbeoordeling. Ruim 60 adressen zijn medio april 2022 door ons bureau van een advies voorzien. Onafhankelijk herbeoordelingsadviseur | Nationaal Coördinator Groningen (nationaalcoordinatorgroningen.nl)

Ynze Haitsma is vanaf 2019 onafhankelijk Senior schade-expert en Technisch Coördinator voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Aan de hand van het beoordelingsschema (juni 2021) worden op basis van de SBR richtlijnen t.a.v. trillingssnelheden bij aardbevingen de schades beoordeeld.

Ynze Haitsma is vanaf 2015 t/m 2018 Technisch- en Projectcoördinator Aardbevingen geweest bij de afdeling Vastgoed- en huisvesting van de Hanzehogeschool Groningen. In die periode is hij verantwoordelijk geweest voor de veiligheid van studenten en medewerkers.