Bouwadvies van ontwerp tot bouwbegeleiding

Vanaf het ontwerp tot aan de uitvoering, adviseren we bij het maken van nieuw- en verbouwplannen.

Vanaf 1997 zijn allerlei bouwprojecten in goed overleg met verschillende private partijen tot stand gekomen. Ons bureau kan u helpen bij het maken van ontwerp-, bestek- en werktekeningen, het schrijven van een bestek, het maken van een kostencalculatie, het organiseren van een aanbesteding, de bouwbegeleiding en directievoering. Voor een overzicht van de afgeronde projecten, verwijzen we u graag naar onze portfolio.