Disclaimer

Disclaimer

Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma (KvK: 39064035), verleent u hierbij toegang tot de website https://bouwadviesbureau-haitsma.nl en publiceert hier ter informatie teksten, tekeningen en afbeeldingen. Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover nadere informatie te hoeven verstrekken. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en ter informatie en niet als een concreet aanbod een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide gespecificeerde offerte van Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma.

Beperkte aansprakelijkheid

Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma zal de website met de nodige regelmaat actualiseren en/ of aan te vullen. Ondanks nadrukkelijke zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/ of onjuist is weergegeven.

De op https://bouwadviesbureau-haitsma.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.bouwadviesbureau-haitsma.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://bouwadviesbureau-haitsma.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende afbeeldingen, tekeningen en teksten liggen bij Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van afbeeldingen, tekeningen en teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.