Rechtsverhouding

Voor de rechtsverhouding tussen Adviseur en Opdrachtgever verwijzen we u naar de DNR 2011. Bij opdracht wordt door Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma de DNR 2011 van toepassing verklaard.