Bouwadviseur Aardbevingsgebied

Ynze Haitsma adviseert u bij het veiliger maken van bestaande gebouwen en bij aan- en verbouwplannen in het aardbevingsgebied. Bij een zware aardbeving kan een pand/woning zwaar beschadigd raken en nadien onbruikbaar/onbewoonbaar worden verklaard. Ook wanneer blijkt dat volgens de nieuwste inzichten (lees; lager te verwachten seismische belasting), geen versterking meer nodig is. De gebouwen in Nederland worden volgens de NPR9998 beschouwd op de grenstoestand ‘Near Collapse’ (Bijna instorten), waarbij mensen in- en in de directe nabijheid van het pand tijdig (binnen 20 minuten) het pand moeten kunnen verlaten.

Near Collapse versus Collapse

In het ergste geval is het pand na die zware aardbeving dusdanig beschadigd dat het eerst hersteld of herbouwd moet worden. Door het te treffen van pragmatische/mitigerende maatregelen, kan extreme schade bij bevingen worden beperkt en het veiligheidsniveau in- en om de gebouwen worden verhoogd. Hiermee kan worden voorkomen dat u voor langere tijd elders moet verblijven in afwachting van het herstel of herbouw.

Nadere informatie over de inzet van deze pragmatische/mitigerende maatregelen, vindt u binnenkort op onze website.