Detachering Hanzehogeschool Groningen

Ynze Haitsma is vanaf 2015 tot en met 2018 onder andere gedetacheerd geweest bij het Facilitair bedrijf, afdeling Vastgoedprojecten van de Hanzehogeschool Groningen . Als projectcoördinator aardbevingsproblematiek was hij o.a. verantwoordelijk voor het signaleren van de veiligheidsrisico’s voor medewerkers en studenten. Alle eigen gebouwen van de Hanzehogeschool zijn in 2014 en 2015 door ABT Wassenaar SA, seismisch gescand en naar mate van onveiligheid geprioriteerd. De gebouwen met de hoogste prioriteit zijn bij de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) onder de aandacht gebracht en zijn met voorrang nader beschouwd. De HRBE’s (de Hoog Risico Bouwelementen) zijn onderzocht op individueel- en groepsrisico met behulp van enkele buitenlandse deskundigen. Daarnaast zijn er schade inspecties en losse inventaris scans in alle gebouwen uitgevoerd en zijn er mitigerende maatregelen getroffen. Voor het nieuw- en verbouwplan Zernikeplein 7 (33.000 m2) zijn de totale meerkosten t.g.v. de aardbevingsproblematiek in kaart gebracht. Daarbij zijn o.a. ook de vertragingskosten van het bouwproject uitgerekend omdat na het interim advies van de Minister EZ in 2014 het bouwplan op ‘on Hold’ was gezet. Na een intensief en langdurig overleg met de NAM is uiteindelijk de financiële bijdrage toegekend en kon medio vorig jaar het project van start gaan. Niet alleen de nieuwe bouwdelen van ZP7 worden aardbevingsbestendig gemaakt maar ook de bestaande bouwdelen worden constructief versterkt.

In de zomerperiode van 2017 heeft Ynze Haitsma de interne verbouwing en de interne verhuizing van het Wiebengacomplex gecoördineerd. Één van de gebouwen van de Hanzehogeschool, waar vanaf 2013 een grote interne verbouwing en uitbreiding heeft plaatsgevonden. Tijdens de bouwperiode is het gebouw altijd in gebruik gebleven voor het onderwijs en het onderwijs begeleidend personeel en golden er t.a.v. de geluidsoverlast, strikte voorwaarden voor de aannemer. In de zomerperiode van 2018 heeft Ynze de aanleg van de binnentuin, de bouw van de fietsenstalling op het achterterrein, de inrichting van de bestaande fietsenkelder en de finale verhuizing in het Wiebengacomplex gecoördineerd. In diezelfde periode heeft hij de verbouwing en de inhuizing gecoördineerd van het nieuw aangekochte pand op Zernikepark 10. Na de oplevering is in september 2018, het gebouw in gebruik genomen door de ‘Digital Society Hub‘.