Uitbreiding ’t Lichtschip, Ens (2007)

Voor de VCPO is in samenwerking met S. Van Groningen (architect) een uitbreidingsplan gepresenteerd voor de basisschool ’t Lichtschip in Ens. Een tweetal scholen zijn samengevoegd en verbonden door een aantal extra lokalen. Tevens is de gang verbreed voor het creëren van een aantal werkplekken voor de leerlingen. Zie plantekening. Technische uitwerking en bouwaanvraag door Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma.