Huisvesting Arbeidsmigranten, Luttelgeest (2015/16)

Aan de Oosterringweg in Luttelgeest (NOP) is in 2014 een boerderijwoning uit 1950 afgebrand. Voor het nieuwbouwplan is deels gebruik gemaakt van de bestaande fundering. Omdat een nieuwbouwplan aan de huidige eisen van het Bouwbesluit moet voldoen, gelden er strengere regels ten aanzien van de Energie prestatie eisen. De nieuwe spouwmuur is bijvoorbeeld breder dan de oorspronkelijke, waardoor de bestaande fundering verbreed moest worden. Ten behoeve van het luchtdichte bouwen moet de qv10-waarde < = aan 0,4 dm3/s per m2 zijn. De detaillering is hierop aangepast (zie detailtekening). De bouw is in mei 2015 gestart na een gecompliceerde vergunningsprocedure. Om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te komen, moest met een onderbouwing aangetoond worden dat de nieuw te bouwen woning nog steeds ten dienste staat van de agrarische bestemming. Daarna is een wijzigingsaanvraag ingediend voor het huisvesten van maximaal 20 arbeidsmigranten. De woning is uitgevoerd met een BMI (Brandmeldinstallatie) met doorschakeling naar de PAC (Particuliere Alarmcentrale).