Uitbouw aan voorzijde woning, Gieten (2008)

In verband met de wens tot het vergroten van de woonkamer, is in 2007 een ontwerp gemaakt voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde. Voor het overschrijden van de voorgevelrooilijn is d.m.v. het indienen van een zienswijze op het vigerende bestemmingsplan, ontheffing verleend door de gemeente. Zie ontwerptekening.