Renovatie- herinrichting woonvorm, Oldeberkoop 2008/09

In opdracht van de woningcorporatie WoonFriesland is voor de stichting Talant een herinrichtingsvoorstel gemaakt van de woonvorm voor mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking. De begane grond en de verdieping zijn heringedeeld in semi-zelfstandige ruimtes met begeleiding. Op het hele achterterrein zijn horizontale leidingen in de grond aangebracht voor een aardwarmte systeem. Ontwerp en bouwaanvraag door Bouwkundig Adviesbureau Y. Haitsma.