24-32 appartementen, IJsselmuiden (2014)

In opdracht van de stichting Philadelphia, is voor het Kerkenpad een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor de bouw van 24/32 appartementen. In samenwerking met architect ir. Karin Elema zijn een aantal sessies met de zorgvragers georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten zijn in samenspraak met de bewoners en de ouders/begeleiders, de woonwensen in kaart gebracht. Aan de hand van ‘Wie ben ik’ boeken en verbeeldende voorstellingen, zijn de specifieke benodigdheden voor mensen met een verstandelijke beperking geïnventariseerd en verder uitgewerkt. De vijf pijlers onder het gebouw staan voor de meest belangrijke elementen in het leven van ieder mens.

1. Identiteit (Arbeid prestatie en vrije tijd, sociale netwerken, waarden en zingeving).

2. Zintuigen (mate van prikkeling/uitdaging).

3. Beleving (binnen/buiten relatie).

4. Welbevinden (veiligheid, geborgenheid, gezelligheid, behaaglijkheid).

5. Comfort (Hulp(Til)middelen – sanitaire voorzieningen, domotica).

Bij het ontwikkelen van een gedegen en betaalbaar woonconcept voor deze doelgroep is het van belang evenredig veel aandacht te schenken aan elke pijler afzonderlijk.